Over Nieske

Nieske Vergunst (1983) is nerd, dr. in de informatica, feminist, robotverzamelaar, blogger op Lady Geek en auteur van Oorlogsbrieven.

Omdat ze niet kon kiezen tussen informatica, filosofie en taalkunde studeerde ze Cognitieve Kunstmatige Intelligentie, een studie die al die vakgebieden verenigt. En hoewel ze vervolgens bij de faculteit Informatica promoveerde, gaat haar proefschrift net zo goed over taalkunde en mens-computerinteractie.

Na haar promotie werkte ze als projectmanager op het gebied van ICT-innovaties bij Kennisnet en Schoolinfo en als beleidsmedewerker informatica bij NWO. Sinds 2015 is ze communicatieadviseur bij de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht.